Prikaz funkcije u Paskalu

Tekst zadatka

Rjesenje

1.Napisati program za crtanje linearne funkcije Pogledaj Download
2.Napisati program za crtanje kvadratne funkcije Pogledaj Download
3.Napisati program za crtanje eksponencijalne funkcije ex Pogledaj Download
4.Napisati program za crtanje sinusoide Pogledaj Download