Grafika u Paskalu

Tekst zadatka

Rjesenje

1.Napisati program koji crta horizontalnu liniju Pogledaj Download
2.Napisati program koji crta vertikalnu liniju Pogledaj Download
3.Napisati program koji crta familiju horizontalnih linija Pogledaj Download
4.Napisati program koji crta familiju vertikalnih linija Pogledaj Download
5.Napisati program za crtanje horizontalnih linija u bojama po paskalovom modusu Pogledaj Download
6.Napisati program za crtanje vertikalnih linija u bojama po paskalovom modusu Pogledaj Download
7.Napisati program koji crta dijagonalu iz gornjeg lijevog ugla Pogledaj Download
8.Napisati program koji crta dijagonalu iz donjeg lijevog ugla Pogledaj Download
9.Napisati program koji crta dijagonale ekrana Pogledaj Download
10.Napisati program koji crta okvir ekrana Pogledaj Download
11.Napisati program koji crta liniju za zadate koordinate Pogledaj Download
12.Napisati program koji prikazuje stilove linija Pogledaj Download
13.Napisati program koji crta kvadrat u centru ekrana Pogledaj Download
14.Napisati program koji simulura rast pravougaonika po sirini Pogledaj Download
15.Napisati program koji simulira rast pravougaonika po duzini Pogledaj Download
16.Napisati program koji simulira rast pravougaonika po dijagonali Pogledaj Download
17.Napisati program koji crta familiju upisanih ili opisanih pravougaonika iz centra ekrana Pogledaj Download
18.Napisati program koji crta kruznicu u centru ekrana Pogledaj Download
19.Napisati program koji opisuje koncentricne kruznice Pogledaj Download
20.Napisati program koji crta jednakostranicni trougao u centru ekrana Pogledaj Download
21.Napisati program koji crta familiju upisanih jednakostranicnih trouglova Pogledaj Download
22.Napisati program koji crta jednakokraki trougao Pogledaj Download
23.Napisati program koji crta N-tougao Pogledaj Download
24.Napisati program koji crta jednostavnu kucicu Pogledaj Download
25.Napisati program koji crta stepenice iz donjeg lijevog ekrana do gornjeg desnog Pogledaj Download
26.Napisati program koji simulira kretanje loptice izmedju dvije vertikalne linije Pogledaj Download