2. Blok /BLOCK/

Struktura bloka
Pascal program se sastoji iz zaglavlja i bloka. U zaglavlju iza rezervisane riječi PROGRAM  navodi se ime programa. Zaglavlje programa se od bloka odvaja ’’ ; ’’. Iza bloka se navogi ’’ . ’’kao oznaka kraja programa. Radi objašnjavanja smisla pojedinih dijelova programa može se koristiti komentar koji se stavlja u vitičaste zagrade. Taj komentar računar ignoriše. Blok ima dva osnovna dijela: odjeljak za opis podataka i odjeljak naredbi. U odjeljku naredebi se između rezervisanih riječi BEGIN i END, navode naredbe programa razdvojene ;. Svi podaci moraju pripadati nekom od tipova koji su definisani u jeziku. Tipom se zadaje oblast definisanosti promjenljivih, funkcija i izraza koji mu pripadaju, skup operacija koje se mogu izvršiti nad njima i način registrovanja u računaru.

Izgled programa:

Blok sadrži pet odjeljaka koji se moraju pisati u slijedećem poretku:

 • Definisanje konstanti – const
 • Definisanje tipova – type
 • Opis promjenljivih – var
 • Opis procedura i funkcija
 • Naredbe
PROGRAM Suma; {zaglavlje - Ime programa pocenje sa slovom}
 {pocetak bloka}
VAR
  {Ime_verijable, ime_varijable2: Tip promjeljive;}
  a, b, s: Real;
BEGIN
 WRITE (a,b=);
 READLN (a,b);
 S:=a+b;
 WRITELN (S=,s);
END.

Index