3. O PASCALU I TURBO PASCALU

3.3. Faze razvoja programa

  • Programiranje obuhvata nekoliko faza:
  • Definisanje problema. Mada se ovo čini trivijalnim problemom morate znati tačno šta treba da uradite prije nego što počnete da radite. Potpuno razumjevanje zahtjeva je neophodno za ispravno i efikasno rješenje problema
  • Glavni koraci rješenja. Sem kod jednostavnih problema, program neće biti sastavljen od jednog programa. Na velikim projektima uključeno je veći broj programera i programa. Važno je međusobno uskladiti njihove poslove.
  • Izbor algoratima i izrada algoritma. Ova faza određuje poslove i pod poslove. Određuje se koje informacije ulaze i koji se razultati dobijaju. Algoritam je specifičan metod korišten da se riješi problem. Algoritam može biti već poznat ili da ga sami kreirate i razvijete. Korisno je da dobro razradite alogoritam prije početka pisanja programa kodiranja.
  • Kodiranje. Poslije definisanja problema, određenja rješenja i algoritma pristupa se pisanju programa. Često je potrebno izabrati i programski jezik u  kojem će se napisati program. Izbor zavisi od prirode problema, koji programski jezik imate na raspolaganju (računaru), i ograničenja instalirane verzije na vašem računaru. Neki programski jezici su široko primjenjivi dok drugi imaju specifičnu primjenu. Programski jezik PASCAL je elegantan jezik, dovoljno kompleksan za složene metode programiranja a istovremeno jednostavan da bi se mogao koristiti za učenje ovih tehnika.
  • Otklanjanje grešaka - DEBUGGING. Otklanjanje grešaka je važna faza. Kod pravilno odrađenih prethodnih faza smanju se broj grešaka i vrijeme testiranja programa. Programer vrlo brzo spozna istinu da kodiranje nije jedina faza programiranja.
  • Testiranje- Nije dovoljno da podaci prolaze kroz program. Neophodno je izvesti testiranje - provjeru rezultata u svim slučajevima
  • Dokumentacija. Dokumentovanje programa je stalan proces. Poslije provjere programa morate provjeriti i dokumentaciju da bude vjerodostojna stvarnom stanju programa.
  • Održavanje programa. Tokom vremena mogu se promijeniti zahtjevi za program, kao i otvoriti nova primjena programa. Zato je nephodno stalno održavanje programa.  Zato je važno da je program napisan po savremenim pricipima i  da  je  dobro struktuisan.

Index