3. O PASCALU I TURBO PASCALU

3.5. Kad koristiti IDE?

IDE možete koristiti zavisno od veličine vešeg programa i  memorije u računaru. Kod računara sa Extended Memory (EMS) KB RAM, možete kompajlirati i izvoditi velike programe. Računari  sa samo 640 KB RAM-a manje su mogućnosti i možete dobiti poruku o prekoračenju memorije (Out of Memory errors). Rješenje je da program podijelite na dijelove /UNITS/ ili da koristite zasebno kompajler.

Index