3. O PASCALU I TURBO PASCALU

3.6. Startanje TURBO PASCAL-a

Kopirati kompletan folder TP na hared disk. Staranje se izvodi dvostrukim klikom na ikonu TPW.


Ako ste TURBO PASCAL instalirali na drugi direktorij tad morate sve uskladiti. Po startanju IDE (integrisane radne sredine) na ekranu se pojavljuje linija menija na vrhu i linija statusa na dnu.
Izbor opcija menija se izvodi mišem, tastaturom ili funkcionalnom tipkom F10.

Pokazivač miša pomjerite na odgovarajući meni u liniji menija i pritisnite lijevu tipku miša:

  • povući meni i pomjerati pokazivač miša, (držeći pritsnutu tipku miša), sve dok ne pomjerimo svjetleći kursor na željenu opciju
  • pomjeriti pokazivač miša (bez pritiska tipke miša) na željenu opciju i dvostrukim klikom aktivirati opciju.

Pritiskom tipki tastature:

  1. Istovremeno pritisnuti tipku ALT tipku i tipku osvjetljenog slova menija,
  2. Pomijerati svijetleći kursor tipkama sa strelicama na željenu opciju menija,
  3. Pritisnuti tipku ENTER.

Istovremeno pritisnuti označene tipke desno od imena opcije padajućeg menija.

Pritisnuti funkcionalnu tipku F10 :

  • Pritiskom na tipku ←→  pomjerati svjetleći kursor na željeni naziv menija
  • Pritiskom tipke  ↓ ili tipke ENTER otvoriti meni
  • Postaviti svijetleći kursor na željenu opciju,
  • Aktivirati opciju pritiskom na tipku ENTER.

Index