3. O PASCALU I TURBO PASCALU

3.9. Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje

Radi lekšeg rada možete kopirati gotove programe sa Interneta ili računara u IDE okruženje i izvesti. Prikazano je kopiranje sadržaja sa Interneta.

Kopiranje sadržaja sa Interneta u IDE i izvođenje, postupak:

  1. Otvoriti BROWSER.
  2. Izabrati sadržaj.
  3. Označiti /SELECT/.
  4. COPY.
  5. Aktivirati IDE okruženje.
  6. EDIT, PASTE.
  7. Izvesti program /RUN - CTRL+F9/.
  8. Otkucati podatke sa tastature.
  9. Enter taster za unos.
  10. Kraj.

 

 

Index