3. DEV PASCAL
3.3. Kreiranje novog dokumenta /NEW SOURCE DEV PASCAL FILE/

Kreiranje novog dokumenta /NEW SOURCE DEV PASCAL FILE/, postupak:

  1. FILE meni /FILE MENU/;
  2. NEW SOURCE FILE opcija
  3. Otvara se novi prozor za upis izvornog koda /SOURCE CODE/
  4. Kraj.

 

   

 

Index