3. DEV PASCAL
3.6. Kreiranje novog dokumenta, kopiranje, kompajliranje i izvođenje Dev-Pascal programa u Dev-Pascal okruženju

Kopiranje, kompajliranje i izvođenje, postupak:

Kreiranje novog dokumenta /NEW SOURCE DEV PASCAL FILE/, postupak:

 1. FILE meni /FILE MENU/;
 2. NEW SOURCE FILE opcija
 3. Otvara se novi prozor za upis izvornog koda /SOURCE CODE/
 4. Kraj.

Kopiranje programa iz čitača /BROWSER/ u Dev-Pascal okruženje, postupak:

 1. Otvoriti novi dokument za izvorni kod UNTILTELD dokument;
 2. Obrisati postojeći izvorni kod - program;
 3. Aktivirati prozor čitača /BROWSER/;
 4. Označiti kod /SELECT/ u čitaču /BROWSER/;
 5. Desnim klikom miša
 6. Otvara se meni prečice /SHORTCUT MENU/ ;
 7. COPY opcija;
 8. Aktivirati Dev-Pascal okruženje;
 9. Desnim klikom miša;
 10. Ootvara se meni prečice /SHORTCUT MENU/;;
 11. PASTE opcija;
 12. Pojavljuje se označeni kod iz čitača /BROWSER/;
 13. KRAJ.

Kompajliranje i izvođenje, postupak:

 1. COMPILE dugme;
 2. SAVE dugme;
 3. Otkucati ime pod kojim će se čuavati SOURCE kod;
 4. CONTINUE dugme;
 5. RUN dugme;
 6. Otvara se prozor sa ispisom pri izvođenju programa;
 7. KRAJ.

 

Index