4.1.  Struktura programa u PASCALu

Svaki program u PASCAL-u je organizovan u standardnom formatu kao što je prikazano. TURBO PASCAL dozvoljava određena odstupanja od ovog pravila:

  • Deklarisanje tipa možete izvršiti prije deklarisanja konstanti
  • Moguće je dodavati drugu sekciju VAR poslije definisanja procedura i funkcija

Vaš program ne mora imati svaku od ovih deklaracija. Navode se one koje koristi vaš program, ali u navedenom redoslijedu. Navedeni sintaksni dijagram se često koristi za opis programa u PASCAL-u.

Tabela 4.1. Struktura programa u PASCAL-u

**

Listing programa

Opis

1   

PROGRAM ImePrograma;

Naslov programa

2   

USES

Korištenje UNIT -a

3   

 lista imena UNIT-a;

 

4   

LABEL

Labele

5   

 deklaracije labela;

 

6   

CONST

Konstante

7   

 deklaracije konstanti;

 

8   

TYPE

Tipovi

9   

 deklaracije tipova;

 

10  

VAR

Promjenljive

11  

 deklaracije promjenljivih;

 

12  

PROCEDURE i FUNCTION deklarisanje;

Procedure i funkcije

13  

BEGIN

 

14  

 Main - glavni program;

Glavni program

15  

END.

 

Svaki program u PASCAL-u počinje se ključnom riječi PROGRAM i imenom programa (u ovom programu Pozdrav) ***1. Zatim moraju da se koriste riječ BEGIN ***4 za početak programa i riječ END ***7 za kraj programa. Ove riječi su obavezne bez obzira na broj naredbi; za nijednu ili više PASCAL naredbi.
Tabela 4.2. Pozdravni program

**

Listing programa

Ekran

Opis

1

PROGRAM Pozdrav;

 

Naslov programa

2

USES

 

Sistemski potprogrami

3

  WINCRT;

 

Korištenje displeja CRT

4

BEGIN

 

Početak programa

5

  WRITELN('ZDRAVO');

ZDRAVO

Ispis na ekran

6

END.

 

Kraj programa

Naredba

     WRITELN('ZDRAVO');

poziva ugrađeni program u PASCAL-u koji se zove Writeln sa samo jednim zadatkom, da ispiše sadržaj u naredbi na ekran.

Svaka naredba se završava sa tačka-zapetom, osim zadnje (END.), koja se završava sa tačkom.
Ako se koriste promjenljive moraju da se deklarišu (u ovom slučaju se ne koriste promjenljive).
N a p o m e n a:
Naredna poglavlja sadrže opise tipova podataka. Poslije objašnjenja određenog tipa podataka dat je primjer sa listingom programa i opisom.

Index