4.2. Elementi u PASCAL-u

Elementi programskog jezika su slova, cifre i specijalni znaci kao i ključne riječi /KEYWORDS/.  Naša slova č, ć, ž, š, đ ne pripadaju skupu slova.

Tabela 4.3. Elementi u PASCAL-u

Tip

Znaci

Slova

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Cifre

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9 

Posebni znaci

  1. -  *  /  :=  <  >  =  <=  >=  <> , . :  ;  .. _ '  [  ]  {  }  (*    *)   (.   .)

Index