4.11. Deklarisanje bloka

Blok sadrži naredbe koje se međusobno razdvajaju tačka zapetom

 

Index