5. TIPOVI PODATAKA U PASCAL-U /PASCAL DATA TYPES/

5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/

Cjelobrojni tip je skup cijelih brojeva ograničene veličine i skup operacija nad cijelim brojevima. Postoji najmanji /MININT/ i najveći /MAXINT/ cijeli broj. Vrijednost cijelog broja je u intervalu [MININT, MAXINT]

Tabela 5.2. Operacije nad cijelim brojevima

 

Operacija      

Operator

unarni 

čuvanje znaka  

+

       

promjena znaka 

-

binarni

sabiranje      

+

       

oduzimanje      

-

       

množenje       

*

       

količnik cijelog dijeljenja     

DIV

       

ostatak cijelog dijeljenja     

MOD

Operandi i rezultati navedenih operacija su vrijednosti cijelog tipa. Dijeljenje nulom nije dozvoljeno, količnik je nedefinisan.

N a p o m e n a:
Unarni operatori su prefiksni, a binarni su infiksni

Primjeri:
5 + 2 = 7
5 - 2 = 3
5 DIV 2 =2
5 MOD 2 = 1
1 MOD 2 = 1
2 MOD 2 = 0
3 MOD 2 = 1
TRUNC (3.14) = 3
TRUNC (-3.14) = -3
ROUND (5.8) = 6
ROUND (-5.8) = -6

Index