5. TIPOVI PODATAKA U PASCAL-U /PASCAL DATA TYPES/

5.5. Znakovni tip /CHAR/

Znakovni tip je konačan uređen skup znakova. Vrijednost znakovnog tipa se piše stavljanjem znaka pod apostrofe 'z'.

ORD ('z')

redni broj znaka 'z' iz ASCII tabele

CHR (n)

znak čiji je redni broj ASCII tabeli  n    

Funkcije ORD i CHR su međusobno inverzne i vrijedi:
CHR(ORD('z')) = z
ORD(CHR(n)) = n


PRED('z') = CHR(ORD('z')-1)

prethodnik

SUCC ('z') = CHR(ORD('z')+1)

nasljednik

Index