5. TIPOVI PODATAKA U PASCAL-U /PASCAL DATA TYPES/

5.8. Intervalni /SUBRANG/     

Intervalni tip je podoblast - interval standardnog ili skalarnog tipa

 

Primjer
        1900..2000     
        ponedjeljak..petak
        plav..bijel

Index