Linijska struktura
Izlaz    WRITE(LN)

 

Tekst zadatka

Rješenje

1

Napisati program za ispis prazne liniju na ekran.

.html

2

Napisati program za ispis imena TESLA na ekran.

.html

3

Napisati program za ispis ZDRAVO na ekran.

.html

4

Napisati program za ispis vlastitog imena na ekran.

 

5

Napisati program za ispis:
Zdravo1                u jednom redu i 
Zdravo2                u drugom na ekran.

.html

6

Ispisti vlastito ime u jednoj liniji, a prezime u drugoj liniji.

 

7

Ispisti vlastito prezime i ime u jednoj liniji, grad u drugoj liniji, ulicu i broj u trećoj liniji.

 

8

Napisati program za ispis teksta:
             " Programski jezik P A S C A L

               Niklaus Wirth 1971."
   kombinujući WRITE i WRITELN

.html

9

Napisati program za ispis vrijednosti 2 na ekran.

.html

10

Napisati program za ispis brojeva 3, 99, 7 na ekran.

.html

11

Napisati program za ispis broja pi.

.html

12

Varijabla x ima vrijednost 135. Ispisati na ekran na slijedeći način:

  WRITELN('x  = ', x:5, 'x  = ', x);    WRITELN('x  = ', x, 'x  = ', x:5)

.html

13

Vrijednosti varijabli su: a= -1234.5678956, b= 234.5678, c=true, d='z'. Naredbe ispisa su WRITE(a:17); WRITE(b:20:5); WRITE(c:5);WRITE(d:1);.

.html

Linijska struktura     Index