abc Programski jezik Pascal
Aritmetički operatori u Pascalu

Tabela Aritmetički operatori u Pascalu

Operacija

Znak u Pascalu

Matematički izraz

Izraz u Pascalu

Sabiranje

+

1 + 3 = 4
-3 + 2 = -1

1 + 3 = 4
-3 + 2 = -1

Oduzimanje

-

1 - 3 = -2
-3 - 2 = -5

1 - 3 = -2
-3 - 2 = -5

Množenje

*

2 * 3 = 6
-2 * 3 = -6

Dijeljenje

/

4/2 = 2


3/2 = 1.5

Prioriteti izvođenja operacija:

  1. NOT
  2. * / DIV MOD AND
  3. + - OR
  4. Relacijski operatori: =  <  >  <=   >=   <>

Index