6.2.4. Napisati program za izračunavenje aritmetičkog izraza:

                        9 + 2 (7 - 4)

Opis rješenja: Aritmetički izraz se može pisati u naredbi ispisa. Računar pri izvođenju programa izračunava vrijednost izraza i ispisuje rezultat na ekran. Znak množenja ispred zagrada u matematici se može, a ne mora navesti. Međutim, u računarskoj tehnici znak množenja je * i mora se navesti. Redoslijed izvođenja aritmetičkih operacija je isti kao i u matematici.

Opis programa: Naredba Write (Writeln) u Pascal-u omogućuje neposredno izračunjavanje aritmetičkog izrazra. Pri izvođenju programa računar izračunava vrijednost aritmetičkog izraza (izraz u zagradama) i ispisuje rezultat na ekran.

Tabela 2.3. Formula u ispisu

Tekstualni algoritam

Listing programa

Ekran

 

PROGRAM PP2_3;

 

 

BEGIN

 

1. Izračunati izraz 9+2*(7-4)

  Writeln(9+2*(7-4));

15

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM PP2_3;
USES
  WinCrt;
BEGIN
  Writeln(9+2*(7-4));
END.

Index