6.4.. Napisati  program za izračunavanje obima trougla:

Opis rješenja: Obim trougla se izračunava prema formuli: o=a+b+c.

Opis programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM P06411080;

 

2

USES

 

3

  WinCRT;

 

4

VAR

 

5

  a, b, c, o: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('Stranice trougla ');

 

8

  Readln(a, b, c);

Ulaz

9

  o  := a + b + c;

Obrada

10

  Writeln('a ', a, ' b ', b, ' c ', c);

Izlaz

11

  Writeln('Obim trougla je ', o);

 

12

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P06411080;
USES 
  WinCRT;
VAR
  a, b, c, o: Real;
BEGIN
  Write('Stranice trougla ');
  Readln(a, b, c);
  o  := a + b + c;
  Writeln('a ', a, ' b ', b, ' c ', c);
  Writeln('Obim trougla je ', o);
END.

Ispis na ekranu:

Index