6.4.. Napisati program za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre).

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411096; 
VAR
  g, V : Real;
BEGIN
  Write('Unesi zapreminu u galonima');
  Readln(g);
  V := g * 4.54; 
  Writeln('Zapremina u l je ', V);
  READLN;
END.

Ispis na ekranu:

Index