7.1.. Napisati program za ispis uspjeha na osnovu ocjenei, prema slijedeĉoj tabeli:

    1

Nedovoljan

    2

Dovoljan

    3

Dobar

    4

Vrlodobar

    5

Odlican

Listing programa:

PROGRAM uspjeh;
USES
  WinCrt;
VAR
  oc: INTEGER;
BEGIN
  Writeln('Uspjeh ');
  Write('Ocjena (1 5)');
  Readln(oc);
  IF oc = 1 THEN Writeln('Nedovoljan');
  IF oc = 2 THEN Writeln('Dovoljan');
  IF oc = 3 THEN Writeln('Dobar');
  IF oc = 4 THEN Writeln('Vrlodobar');
  IF oc = 5 THEN Writeln('Odlican');
END.

Ispis na ekranu:

Index