7.1.. Sa tastature upisati riječ. Ako se upiše BASIC ili Pascal ispisat: "Ispisano je ime programskog jezika".Sa tastature upisati ime. Ako upišete ANDRIC ispisati "To je veliki pisac".

PROGRAM RAZ3_1_4;
USES
  WinCrt;
VAR
  x:string;
BEGIN
  WRITE('Broj  ');
  READLN( x );
 IF (x='Basic') OR (x='Pascal') THEN
	WRITELN('Ispisano je ime programskog jezik');
 IF x='ANDRIC' THEN
	WRITELN('To je veliki pisac');
END.

Ispis na ekranu:

Index