7.1.. Napisati program za ispis recipročne vrijednosti broja, ako je različit od nule. Ako je nula napisati da je nedefinisan izraz. Koristiti dvije IF naredbe.

PROGRAM RAZ3_1_4;
USES
 WinCrt;
VAR
 x, y : REAL;
BEGIN
 WRITE('Broj ');
 READLN( x );
 IF x <> 0 THEN
  BEGIN
   y := 1/x ;
	 WRITELN('x = ', x, '  y ', y );
	 END;
 IF x = 0 THEN
	 WRITELN('Nedefinisan');
END.

Ispis na ekranu:

Index