7.1.. Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj je različit od nule.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable a. Zatim se sa logičkim izrazom a <> 0 u naredbi IF izvodi poređenje da li je upisana vrijednost nije nula. Ako je logički izraz istinit na ekranu se ispisuje vrijednost varijable "a", inače za ostale slučajeve nema ispisa.

Opis programa: Poslije upisa vrijednosti broja a (Readln(a)) izvodi se provjera vrijednosti varijable a (da li je a <> 0). Provjera se izvodi sa logičkim izrazom a <> 0 u naredbi IF. Naredba IF se sastoji od logičkog izraza i obrade. Logički izraz  (a <> 0) je istinit kad je upisana vrijednost sa tastature nula. Za tu vrijednosti na ekranu će se ispisati vrijednost varijable "a". Inače (za ostale slučajeve) nema ispisa.

Listing programa:

PROGRAM P07111016;
USES
  WinCrt;
VAR
  a: Real;
BEGIN
  Write('Vas broj ');
  Readln(a);
  IF a <> 0 THEN
    Writeln('Broj:', a);
END.

Vas broj 3
Broj: 3.000000000000000E+000


II izvršavanje:
Vas broj 0

Ispis na ekranu:

Index