7.1.. Sa tastature upisati broj. Ako je različit od nule napisati "BROJ NIJE NULA".

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable a. Zatim se sa logičkim izrazom a <> 0 u naredbi IF izvodi poređenje da li je upisana vrijednost nije nula. Ako je logički izraz istinit na ekranu se ispisuje "BROJ NIJE NULA", inače za ostale slučajeve nema ispisa.

Opis programa: Poslije upisa vrijednosti broja a (Readln(a)) izvodi se provjera vrijednosti varijable a (da li je a <> 0). Provjera se izvodi sa logičkim izrazom a <> 0 u naredbi IF. Naredba IF se sastoji od logičkog izraza i obrade. Logički izraz  (a <> 0) je istinit kad je upisana vrijednost sa tastature nula. Za tu vrijednosti na ekranu će se ispisati BROJ NIJE NULA. Inače (za ostale slučajeve) nema ispisa.

Listing programa:

PROGRAM P07111019;
USES
  WinCrt;
VAR
  a: Real;
BEGIN
  Write('Vas broj ');
  Readln(a);
  IF a <> 0 THEN
    Writeln('BROJ NIJE NULA');
END.

Vas broj 5
BROJ NIJE NULA

II izvršavanje:
Vas broj 0

Ispis na ekranu:

Index