7.1. Provjeri da li je upisani broj x neparan. Ako jeste ispiši NEPARAN.

Opis programa: Naredbom IF se izvodi provjera parnosti. Ako jex MOD 2 <>0 istitnit broj je neparan i ispisuje se tekst x je neparno.

 Listing programa:

PROGRAM P07111020;
USES
  WinCrt;
VAR
  x: INTEGER;
begin
  Writeln('Za neparno x');
  Write('Broj ');
  Readln(x);
  IF x MOD 2 <> 0 THEN 
    Writeln('x= ', x, ' je neparno');
END.

Za neparno x
Broj 3
x= 3 je neparno

II izvršavanje:
Za neparno x
Broj 4

Ispis na ekranu:

Index