7.1. Provjeriti da li je učitani broj jednocifren. Ako jeste ispisati JEDNOCIFREN.

Opis programa: Naredbom IF se izvodi provjera da li je učitani broj jednocifren. Ako jex logički izraz (x > -1) AND (x < 10) istitnit suma je jednocifren i ispisuje se tekst jednocifren. Logički izraz (x > -1) AND (x < 10) podrazumijeva da su oba relacijaska izraza istinita.

 Listing programa:

PROGRAM P07111024;
USES
  WinCrt;
VAR
  x: INTEGER;
begin
  Writeln('Jednocifren');
  Write('Broj ');
  Readln(x);
  IF (x > -1) AND (x < 10) THEN
    Writeln('jednocifren');
END.

Ispis na ekranu:

Index