Razgranta strukturaa - IF THEN - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Turbo Pascal
Riješenja: algoritmi, programski jezici BASIC, C++, Java, C i Python

  I IF - THEN  
10 Na osnovu upisanih godna ispisati da je osoba punoljetna. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
17 Učitati a, Ako nije a djeljivo sa 7, Ispisati NIJE DJELJIV. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
23 Provjeriti da li je suma dva učitana broja parna. Ako nije ispisati NIJE PARAN. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
28 Provjeriti da li je razlika dva učitana broja jednocifrena. Ako jeste ispisati JEDNOCIFREN. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
29 Učitati y, Ako je y veće od 9 ispisi NIJE JEDNOCIFREN. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
30 Provjeriti da li je suma dva učitana broja jednocifrena. Ako nije ispisati NIJE JEDNOCIFREN. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
31 Ispisati da li je učitani broj dvocifren. Ako jeste ispisati DVOCIFREN. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
32 Ispisati da li je učitani broj dvocifren. Ako nije, ispisati NIJE DVOCIFREN Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
36 Ispisati da li je učitani broj trocifren. Ako jeste ispisati TROCIFREN. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
39 Provjeriti da li je razlika dva učitana broja trocifrena. Ako jeste ispisati TROCIFREN. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
41 Ispisati da li je učitani broj dvocifren ili trocifren. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
42 Provjeriti da li je suma dva učitana broja dvocifrena il trocifrena. Ako jeste ispisati OPSEG. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
47_1 Ako je učitani realan broj negativan izračunati apsolutnu vrijednost i ispisati obe. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
47_2 Ako je učitani realan broj negativan izračunati apsolutnu vrijednost. Pozitivan broj zaokružiti na prvi manji cio broj. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
47_3 Ako je učitani broj nije cio zaokružiti ga na prvi manji. Tad provjeriti da li je paran i izračunati treći stepn broja. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
  III Generisanje broja  
49 Provjeri da li je generisani jednocifren broj neparan. Ako jeste ispiši NEPARAN. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
51 Provjeri da li je generisani jednocifren broj nije djeljiv sa 3, tada ispisati NIJE DJELJIV SA 3. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
52 Provjeri da li je generisani jednocifren broj djeljiv sa 7, Ispisati DJELJIV. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
53 Provjeri da li je generisani jednocifren broj nije djeljiv sa 7, Ispisati NIJE DJELJIV. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
54 Provjeri da li je generisani jednocifren broj djeljiv sa 5, Ispisati DJELJIV. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
55 Provjeri da li je generisani jednocifren broj nije djeljiv sa 5, Ispisati NIJE DJELJIV. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
57 Provjeri da li je generisani dvodnocifren broj neparan. Ako jeste ispiši NEPARAN. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
58 Provjeri da li je generisani dvodnocifren broj djeljiv sa 3. Ako jeste ispiši DJELJIV SA 3. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
59 Provjeri da li je generisani dvodnocifren broj nije djeljiv sa 3. Ako je istina ispiši NIJE DJELJIV SA 3. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
60 Provjeri da li je generisani dvodnocifren broj djeljiv sa 7, Ispisati DJELJIV. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
61 Provjeri da li je generisani dvodnocifren broj nije djeljiv sa 7, Ispisati NIJE DJELJIV. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
62 Provjeri da li je generisani dvodnocifren broj djeljiv sa 5, Ispisati DJELJIV. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
63 Provjeri da li je generisani dvodnocifren broj nije djeljiv sa 5, Ispisati NIJE DJELJIV. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
65 Provjeriti da li je od dva generisana dvodnocifrena broja prvi djeljiv sa drugim. Ako nije ispisati NIJE DJELJIV. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
66 Provjeriti da li je suma dva generisana dvodnocifrena broja parna. Ako jeste ispisati PARAN. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python
67 Provjeriti da li je suma dva generisana dvodnocifrena broja parna. Ako nije ispisati NIJE PARAN. Algoritam, BASIC, Ne Trubo Pascal, C++, Java, C i Python

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index