Algoritmi i Programski jezik Turbo Pascal
Razgranta strukura - IF THEN

1 Sa tastature upisati broj. Ako je veći od nule napisati "BROJ JE POZITIVAN". Algoritam - Turbo Pascal
2 Sa tastature upisati broj. Ako je jednak nuli napisati "BROJ JE NULA". Algoritam - Turbo Pascal
3 Sa tastature upisati broj. Ako je manji od nule napisati "BROJ JE NEGATIVAN". Algoritam - Turbo Pascal
4 Sa tastature upisati broj. Ako je različit od nule napisati "BROJ NIJE NULA". Algoritam - Turbo Pascal
5 Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj pozitivan. Algoritam - Turbo Pascal
6 Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj jednak nuli. Algoritam - Turbo Pascal
7 Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj negativan. Algoritam - Turbo Pascal
8 Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj je različit od nule. Algoritam - Turbo Pascal
9 Provjera vrijednosti za uslov x>-2? Algoritam - Turbo Pascal
11 Provjera vrijednosti za uslov x>y? Algoritam - Turbo Pascal
12 Provjeri da li je upisani broj x paran. Ako jeste ispiši paran. Algoritam - Turbo Pascal
13 Provjeri da li je upisani broj x neparan. Ako jeste ispiši NEPARAN. Algoritam - Turbo Pascal
14 Provjeri da li je upisani broj x djeljiv sa 3. Ako jeste ispiši DJELJIV SA 3. Algoritam - Turbo Pascal
15 Provjeri da li je upisani broj x nije djeljiv sa 3. Ako je istina ispiši NIJE DJELJIV SA 3. Algoritam - Turbo Pascal
20 Provjeriti da li je od dva upisana broja prvi djeljiv sa drugim. Ako jeste ispisati DJELJIV. Algoritam - Turbo Pascal
24 Napisati program za ispis recipročne vrijednosti broja ako je različit od nule. Algoritam - Turbo Pascal
25 Napisati program za ispis recipročne vrijednosti broja, ako je razlicit od nule. Ako je nula napisati da je nedefinisan izraz. Koristiti dvije IF naredbe. Algoritam - Turbo Pascal
26 Provjeriti da li je učitani broj jednocifren. Ako jeste ispisati JEDNOCIFREN. Algoritam - Turbo Pascal
27 Provjeriti da li je suma dva učitana broja jednocifrena. Ako jeste ispisati JEDNOCIFREN. Algoritam - Turbo Pascal
33 Provjeriti da li je suma dva učitana broja dvocifrena. Ako jeste ispisati DVOCIFREN. Algoritam - Turbo Pascal
38 Provjeriti da li je suma dva učitana broja trocifrena. Ako jeste ispisati TROCIFREN. Algoritam - Turbo Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index