7.2.. RAZGRANATA STRUKTURA -
Redoslijed pisanja naredbi. IF

Opis:

  1. Logički izraz
  2. Koje formule, funkcije, aritmetički operatori (f(x), *, SQRT, SQR,...)
  3. Ulazne varijable koje se koriste u formuli (Readln)
  4. Deklarisati VAR, (Real, Integer, ...)
  5. Izlaz (Writeln)
  6. Koje formule, funkcije, aritmetički operatori (g(x), *, SQRT, SQR,...) ELSE
  7. Ulazne varijable koje se koriste u formuli (Readln) ELSE
  8. Deklarisati VAR, (Real, Integer, ...) ELSE
  9. Izlaz (Writeln) ELSE

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

VAR

4. Tip varijabli

8. Tip varijabli

2

    : Real;

od IF

ELSE'

3

    : Integer;

 

 

4

BEGIN

 

 

5

  Write('Ulaz  ');

3. Ulaz IF

7. Ulaz ELSE

6

  Readln( x );

1. Logički izraz

 

7

  IF >=< THEN

2. Funkcija f(x)

 

8

     y:= f(x);    

9

  ELSE

 

 

10

     y:= g(x);

 

6. Funkcija g(x)

11

  Writeln('x=',x,'y=', y);

5. Izlaz (od IF)

9. Izlaz (od ELSE)

Index