7.2.. Napisati program za ispis tri polovine korijena broja (3/2 korijena broja) ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'.

PROGRAM raz3_1;
USES
 WinCrt;
VAR
 x, y : REAL;
BEGIN
 WRITE('Broj ');
 READLN( x );
 IF x>= 0 THEN
  WRITELN('x = ', x, '  y ', 3 * SQRT (x) / 2 )
 ELSE
  WRITELN('Nedefinisan');
END.

Ispis na ekranu:

Index