7.2.. Napisati program za odredjivanje apsolutne vrijednosti broja.

Listing programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM RAZ3_6;

 

2

USES

 

3

  WinCrt;

 

4

VAR

 

5

  a, apsa : REAL;

 

6

BEGIN

 

7

  WRITE('Broj  ');

 

8

  READLN( a );

 

9

  IF a >= 0 THEN

 

10

    apsa := a

 

11

  ELSE

 

12

    apsa := -a;

 

13

  WRITELN('a ', a, ' apsolutno a   ', apsa );

 

14

END.

 

PROGRAM RAZ3_6;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, apsa : REAL;
BEGIN
 WRITE('Broj ');
 READLN( a );
 IF a >= 0 THEN
  apsa := a
 ELSE
  apsa := -a;
 WRITELN('a ', a, ' apsolutno a  ', apsa );
END.

Ispis na ekranu:

Index