7.2.. Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Opis rješenja: Izraz za poređenje je IF x < 3 THEN. Ako je izraz tačan izračunava se y = x - 1; inače y = x + 3.

Listing programa:

PROGRAM P07211027;
{Provjera vrijednosti za x < 3}
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 x, y : REAL;   { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITE('Broj ');     { ulazna promjenljiva }
 READLN( x );      { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 IF x < 3 THEN      { ako je x manje od 3, x < 3 tada }
  BEGIN
   y := x - 1;     { izraz1 - razlika}
  END
 ELSE          { inace }
  BEGIN
   y := x + 3;     { izraz - suma }
  END;
	
 Writeln('x= ', x, ' y= ', y); { izlaz - ispis }
END.

II Varijanta
PROGRAM P07211027;
{Provjera vrijednosti za x < 3}
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 x, y : REAL;   { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITE('Broj ');     { ulazna promjenljiva }
 READLN( x );      { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 IF x < 3 THEN      { ako je x manje od 3, x < 3 tada }
   y := x - 1     { izraz1 - razlika}
 ELSE          { inace }
   y := x + 3;     { izraz - suma }
	
 Writeln('x= ', x, ' y= ', y); { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index