7.2.. Učitati dva broj i izračunati recipročnu vrijednost većeg i ispisati je.

Opis rješenja: Provjera se izvodi naredbom IF a > b THEN. Ako je a veće izračunava se njegova recipročna vrijednosti inače se izračunava recipročna vrijednost b. Nema testa za a = b ali je nije bitno jer će se izračunati recipročna vrijednost.

Listing programa:

PROGRAM P07211030;
{Ispis reciprocne vrijednosti veceg}
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b: Real;
BEGIN
 Writeln('Reciprocna vrijednost veceg');
 Write('Dva broja ');
 Readln(a, b);
 IF a > b THEN
  Writeln(1/a)
 ELSE
  Writeln(1/b) ;
END.

Ispis na ekranu:

Index