7.2.. Napisati program koji za x>y umanjuje vrijednosti obe varijable ( x := x - 2; y := y - 2,) inaće uvećava vrijednosti obe varijable x := x + 2; y := y + 2.
a) x = 2, y = 3 b) x = 3, y = 2 c) x = 2, y = 2
d) x = -2, y = -3 e) x = -3, y = 2 f) x = -1, y = -1

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM P07211031;

 

2

{Provjera vrijednosti za x parno i neparno}

 

3

USES

 

4

  WinCrt;

 

5

VAR

 

6

  x, y : REAL;

 

7

BEGIN

 

8

  WRITE('Dva broja ');

 

9

  READLN( x, y );

 

10

  IF x>y THEN

x>y

11

    BEGIN

 

12

      x := x - 2;

umanji x za 2

13

      y := y - 2;

umanji y za 2.

14

    END

 

15

  ELSE

 

16

    BEGIN

 

17

      x := x + 2;

uvačaj x za 2

18

      y := y + 2;

uvačaj y za 2

19

    END;

 

20

  Writeln('x= ', x, '  y= ', y);

 

21

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P07211031;
{Provjera vrijednosti za x parno i neparno}
USES
 WinCrt;
VAR
 x, y : REAL;
BEGIN
 WRITE('Dva broja ');
 READLN( x, y );
 IF x>y THEN 
  BEGIN
   x := x - 2;
   y := y - 2;
  END
 ELSE
  BEGIN
   x := x + 2;
   y := y + 2;
  END;
 Writeln('x= ', x, ' y= ', y);
END.

Ispis na ekranu:

Index