7.2.. Napisati program za ispis drugog korijena upisanog broja ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'.

Listing programa:

PROGRAM P07211032;
USES
 WinCrt;
VAR
 x : REAL;
BEGIN
 WRITE('Broj ');
 READLN( x );
 IF x>= 0 THEN
  WRITELN('x = ', x, ' korijen od x ', SQRT (x))
 ELSE
  WRITELN('Nedefinisan');
END.

Ispis na ekranu:

Index