7.2.. Za učitane a i b izračunati z prema formuli:

Opis programa: Prvo treba naći minimum od a i b ( min := a; IF a>b THEN min := b;), pa minimum od kvadrata a i b min2 := SQR(a) IF SQR(b) < min2 THEN min2 := SQR(b); . Zatim provjeriti vrijednost a (a>=0) da bi se izračunalo z ( IF a >= 0 THEN z := min ELSE z := 2*min;).

Listing programa:

PROGRAM p07211045;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, min, min2, z: Real;
BEGIN
 Write('Dva broja ');
 Readln(a, b);
 min := a;
 IF a>b THEN 
  min := b;
 min2 := SQR(a);
 IF SQR(b) < min2 THEN 
  min2 := SQR(b);	
 IF a >= 0 THEN 
  z := min
 ELSE 
  z := min2;
 Writeln('a = ', a, ' b = ', b, ' min = ', min, ' min2 = ', min2, ' z = ', z);
END.

Ispis na ekranu:

Index