7.2.. Urediti 3 učitana broj po rastućem redoslijedu.

Opis rješenja: Porede se prva dva broja a i b i izvudi uređenje, zatim a i c i izvodi uređenja. Na kraju se uređuju poslednja dva broja.

PROGRAM p07211061;
USES
  WinCrt;
VAR
  a, b, c, p : Real;
BEGIN
  WRITE('Tri broja ');
  READLN(a, b, c);
  Writeln('Ucitana tri broja: a ', a, 'b ', b, 'c ', c);
  IF a > b THEN BEGIN p := a; a := b; b := p; END; 
  IF a > c THEN BEGIN p := a; a := c; c := p; END;
  IF b > c THEN BEGIN p := b; b := c; c := p; END;
  Writeln('Uredjena tri broja  a ', a, 'b ', b, 'c ', c);
END.

Ispis na ekranu:

Index