7.2.. Na ekranu ispisati "Otkucajte nadimak pjesnika Jovana Jovanovica". Ako se otkuca Zmaj ili ZMAJ ispisati "ODLICNO", inače na druge odgrovore ispisati "ISPRAVAN ODGOVOR JE ZMAJ".

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM P07211063;
USES 
  WinCrt;
VAR x:string;
BEGIN
 WRITE('Otkucajte nadimak pjesnika Jovana Jovanovica ');
 READLN(x);
 IF (x='Zmaj') OR (x='ZMAJ') THEN
  WRITELN('ODLICNO')
 ELSE
  WRITELN('ISPRAVAN ODGOVOR JE ZMAJ');
END.

Ispis na ekranu:

Index