7.2.. Zavisno o upisanoj vrijednosti časa 0-23 ispisati poruku:

Sati

Poruke

0 - 8

Dobro jutro

9 - 18

Dobar dan

19 - 23

Dobro veče

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM P07211067;
USES 
  WinCrt;
VAR x:integer;
BEGIN
 WRITE('Ukucajte broj proteklih casova: ');
 READLN(x);
 IF (x>=0) AND (X<=8) THEN
  WRITELN('Dobro jutro')
 ELSE
  IF (x>=9) AND (x<=18) THEN
   WRITELN('Dobar dan')
  ELSE
   WRITELN('Dobro vece');
END.

Ispis na ekranu:

Index