7.2.. Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM P07211068;
USES 
  WinCrt;
VAR x,b,c,y:real;
BEGIN
 WRITE('Ukucajte brojeve x,b i c: ');
 READLN(x,b,c);
 IF 2*SQR(x)-3*b*c*x >= 0 THEN
  WRITELN('Vrijednost izraza je y = ',SQRT(2*SQR(x)-3*b*c*x))
 ELSE
  WRITELN('Nedefinisano');
END.

Ispis na ekranu:

Index