7.2.. Učitati napon i otpor jednosmjerne struje. Izračunati struju.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM P07211078;
USES 
  WinCrt;
VAR u,r:real;
BEGIN
 WRITE('Unesite napon u jedinici VOLT: ');
 READLN(u);
 WRITE('Unesite otpor u jedinici OM: ');
 READLN(r);
 IF R>0 THEN
  WRITELN('Jacina struje u AMPERIMA je:',u/r)
 ELSE
  WRITELN('Takav slucaj nije moguc.');
END.
 

Ispis na ekranu:

Index