7.2.. Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

Opis rješenja: Da bi izraz imao realna rješenja podkorina vrijednost mora biti veća ili jednaka nuli. Za ostale vrijednosti nije definisan.

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM fja;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  x,y:Real;

 

5

BEGIN

 

6

  Write('x=');

 

7

  Readln(x);

 

8

  IF SQR(x)+3*x-10>=0 THEN

Vrijednost mora biti >= 0

9

    BEGIN

 

10

       y:=2*x+SQRT(SQR(x)+3*x-10);

Za vrijednosti x kad je podkorijena veličina >=0

11

      Writeln('y=',y:4:2);

 

12

    END

 

13

  ELSE

 

14

   Writeln('nije definisano');

Za ostale vrijednosti nije definisan

15

END.

 

Listing programa:

PROGRAM fja_07212001;
USES WinCRT;
VAR
 x,y:Real;
BEGIN
 Write('x=');
 Readln(x);
 IF SQR(x)+3*x-10 >= 0 THEN 
  BEGIN
   y:=2*x+SQRT(SQR(x)+3*x-10);
   Writeln('y=',y:6:2);
  END
 ELSE
  Writeln('nije definisano');
END.

Ispis na ekranu:

Index