7.2. Učitati dva realna broja (a, b), izračunati z prema izrazu:

Listing programa:

PROGRAM p07212004;
USES
 WinCrt;
VAR           { deklarisanje promjenljivih }
 a, b, y : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive } 
BEGIN
 WRITE('Brojevi ');  { ulazna promjenljiva }
 READLN( a, b );    { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 IF a > b THEN     { ako je a vece od b, a > b tada }
  y := 2 * a + b   { izraz1 - suma}
 ELSE         { inace }
  y := a - 2 * b;   { izraz2 - razlika}
	
 WRITELN('a ', a, ' b ', b, '  y ', y );  { izlaz - ispis }
END.

II Varijanta
PROGRAM p07212004;
USES
 WinCrt;
VAR            { deklarisanje promjenljivih }
 a, b, s, r : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive } 
BEGIN
 WRITE('Brojevi ');    { ulazne promjenljive }
 READLN( a, b );      { ulaz - ucitavanje promjenljive }

 IF a > b THEN       { ako je a vece od b, a > b tada }
    BEGIN 
      s := 2 + a * b     { izraz1 - suma}
      Writeln('s=',s:4:2)  { izlaz - ispis }
    END
 ELSE            { inace }
   BEGIN 
     r := a - 2 * b;    { izraz2 - razlika}
     writeln('r=',r:4:2);  { izlaz - ispis }
   END;

 WRITELN('a ', a, ' b ', b, '  y ', y );
END.

Ispis na ekranu:

Index