Razgranta struktura - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Pascal
Riješenja: algoritmi, programski jezici BASIC, C++, Java i C

  I Izrazi  
1_1 Napisati program za izračunavanje vrijednosti prema izrazu:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
4_01 Učitati dva broja. Ispisati prvo manji pa veći broj. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
4_02 Učitati dva broja. Ispisati prvo veći pa manji broj. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
5_1 Učitati broj i ispitati je li broj cijeli? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
9_2 Učitatii a,b, ako je a manje od b onda je c=a-2b, inače je c=2a+b. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
11_4 Ispisati rastojanje između dvije učitane vrijednosti, koristiti IF ELSE naredbu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  II Parnost i djeljivost  
17_1 Učitati prirodan broj. Ispisati da li je djeljiv sa 3 ili nije. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
17_2 Učitati prirodan broj. Ispisati da li je djeljiv sa 5 ili nije. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
17_3 Učitati prirodan broj. Ispisati da li je djeljiv sa 3 i 4 ili nije. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
17_4 Za vrijednosti x i y izračunati z = x mod y pa ispisati, a zatim z = y mod x pa ispisati. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
17_5 Cjelobrojni brojevi a i b imaju vrijednosti a=17, b=5. Šta će se ispisati na ekrnu poslije izvođenja pseudo koda:
Pseudo kod
a=17;
b=5;
ako je (a div b <>0) onda
izlaz (a div b)
inače
izlaz (a mod b);
izlaz (a+b);
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
17_6 Izračunati: d = a * b div c;
e = d mod a * c;
f = d mod e;
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
17_8 Učitati cijeli broj i ispitati je li broj paran i veći od 11? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
17_9 Učitati cijeli broj i ispitati je li broj neparan i manji od 19? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
19_1 Učitati prirodan broj. Ispisati da li je djeljiv sa k ili nije. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  III Više logičkih izraza  
23_1 Učitati cio broj. Ako je pozitivna ispisati sljedeći cio broj, ako je nula ispisati 0, inače ispisati prethodnu vrijednost. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
27_1 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
c=(2a+b)/(2b-3a).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
27_2 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
d=(a+b+c)/(2b-a+c).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
28_1 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
y=(a+d)/(2b-d-a).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
28_2 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
v=(a+2b+c)/(b-a+3c).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  IV Minimum i maksimum  
46_4 Učitati dva cijela broja i ispitati je li veći broj paran? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
46_5 Učitati dva cijela broja i ispitati je li veći broj neparan? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
46_6 Učitati dva cijela broja i ispitati je li manji broj paran? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
46_7 Učitati dva cijela broja i ispitati je li manji broj neparan? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
62_2 Od tri učitana broja (a, b, c) sa tastature naći srednji mid(a, b, c). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  V Redoslijed  
80 Urediti 2 učitana broja po rastućem redoslijedu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
81 Urediti 2 učitana broja po opadajućem redoslijedu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
84 Urediti 4 učitana broja po rastućem redoslijedu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
85 Urediti 4 učitana broja po opadajućem redoslijedu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
86 Učitati tri broja i provjeriti da li su uređeni u neopadajućem redoslijedu (A <= B <= C). Ispisati poruku (JESU , NISU). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
87 Učitati tri broja i provjeriti da li su uređeni u nerastućem redoslijedu (A >= B >= C). Ispisati poruku (JESU , NISU). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  VI Geometrijski likovi  
91 Učitati stranice dva pravougaonika (privi a,b drugi je c,d). Ispisati koji može da obuhvati drugog, isti dio obuhvataju jedan drugog ili su jednaki. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
92 Odrediti koliko puta jedan pravougaonik može obuhvatiti drugi. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_10 Učitati 3 realna pozitivna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
95 Provjeriti da li učitane stranice tvore pravougaoni trougao. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
96 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji jednakostraničan trougao čije su to stranice? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
97 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji jednakokraki trougao čije su to stranice? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_13 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_11 Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i Ispisati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
98 Za učitane vrijednosti kateta dva pravougla trougla, ispisati koji trougao ima veću površinu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
101 Učitati poluprečnik kruga i stranicu kvadrata i ispisati da li se može krug smjestiti u kvadrat. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  VII Trocifreni i četverocifreni brojevi  
130 Ispisati da li je učitana godinu prestupna. Godina je prestupna kada je deljiva sa 400 ili kada je deliva sa 4 a nije deljiva sa 100. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
132 Učitati trocifren broj i ispisati njegovu najmanju cifru. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
133 Učitati četverocifren broj i ispisati njegovu najveću cifru. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
134 Učitati četverocifren broj i ispisati njegovu najmanju cifru. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
135 Učitati trocifren broj. Ako je cifra jedinica parna ispisati cifru stotica, inače ispisati cifru desetica. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
136 Učitati trocifren broj. Ako je cifra desetica neparna ispisati cifru stotica, inače ispisati cifru jedinica. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
137 Učitati trocifren broj. Ako je cifra stotica parna ispisati cifru jedinica, inače ispisati cifru desetica. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
138 Učitati 3 trocifrena broja i ispisati onaj broj čija je cifra jedince najveća. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
139 Učitati 3 trocifrena broja i ispisati onaj broj čija je cifra desetice najveća. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
140 Učitati 3 trocifrena broja i ispisati onaj broj čija je cifra stotice najveća i cifru stotica. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
141 Učitati 3 trocifrena broja i ispisati onaj broj čija je cifra jedince najmanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
142 Učitati 3 trocifrena broja i ispisati onaj broj čija je cifra desetice najmanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
143 Učitati 3 trocifrena broja i ispisati onaj broj čija je cifra stotice najmanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
144 Učitati 3 četverocifrena broja i ispisati onaj broj čija je cifra desetice najveća. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
145 Učitati 3 četverocifrena broja i ispisati onaj broj čija je cifra hiljadice najveća. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
146 Učitati 3 četverocifrena broja i ispisati onaj broj čija je cifra desetice najmanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
147 Učitati 3 četverocifrena broja i ispisati onaj broj čija je cifra stotice najmanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
148 Učitati 3 četverocifrena broja i ispisati onaj broj čija je cifra hiljadice najmanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
149 Učitati četvorocifreni broj i provjeriti da li je palindrom. Broj je palindrom ako se čita isto sprijeda i odpozadi. Primjer: 1331 Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
150 Učitati trocifreni broj i provjeriti da li je suma kvadrata stotice i kvadrata desetice jednaka kvadratu jedinica.Primjer 345, = 32 + 42 = 52 Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
151 Učitati trocifreni broj i provjeriti da li je Armstrongov. Broj je Armstrongov ako je jednak sumi kubova svojih cifara. Primjer: 371 = 33 + 73 + 13. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
152 Učitati trocifreni broj. Koristeći svaku cifru jednom kreirati najmanji trocifren broj. Primjer: 314 najmanji je 134. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
153 Učitati trocifreni broj. Koristeći svaku cifru jednom kreirati najveći trocifren broj. Primjer: 314 najmanji je 431. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
154 Učitati dva trocifrena broja i ispisati koji od njih ima manju sumu cifara. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
155 Učitati dva trocifrena broja i ispisati koji od njih ima veću sumu cifara. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
156 Učitati četverocifreni broj. Koristeći svaku cifru jednom kreirati najmanji četverocifreni broj. Primjer: 3514 najmanji je 1345. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
157 Učitati četverocifreni broj. Koristeći svaku cifru jednom kreirati najveći četverocifreni broj. Primjer: 3514 najmanji je 5431. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  VIII Realni brojevi  
171 Učitati realan broj s dvije cijele i dvije decimalne cifre. Ispitati koji je dio veći (manji)? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
172 Učitati realan broj s tri cijele i tri decimalne cifre. Ispitati koji je dio veći (manji)? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
173 Učitati realan broj s jednom cijelom i tri decimalne cifre. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu parnih i neparnih decimalnih cifri. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
174 Učitati realan broj s jednom cijelom i četiri decimalne cifre. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu parnih i neparnih decimalnih cifri. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
175 Učitati realan broj s jednom cijelom i dvije decimalne cifre. Ispisati najmanju od te tri cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
176 Učitati realan broj s jednom cijelom i dvije decimalne cifre. Ispisati najveću od te tri cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
177 Učitati realan broj s dvije cijele i dvije decimalne cifre. Ispisati najveću od te četiri cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
178 Učitati realan broj s dvije cijele i dvije decimalne cifre. Ispisati najmanju od te četiri cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  IX Kombinovani zadaci  
230_3 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_3_1 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_4 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_5 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_5_1 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, ako je je prvi veći od drugog, inače izračunati proizvod i količnik. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_6 Učitati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat Ispisati na ekran. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_8 Učitati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat Ispisati na ekran. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_9 Učitati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i Ispisati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i Ispisati ga. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_14 Učitati 2 različita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_21 Učitati 2 cijela broja, ako su oba parna od većeg oduzeti manji broj. Ako su oba neparna podijeli veći sa manjim. Inače pomnoži oba broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_22 Učitati 2 cijela broja, ako su oba parna podijeli veći sa manjim. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati oba broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_23 Učitati 3 cijela broja, ako su sva tri parna, pomnoži ih, ako su sva tri neparna, saberi ih, za ostale vrijednosti izlaz izračunati po izrazu:a+b-c. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_24 Učitati 3 cijela broja, ako su sva tri parna, saberi ih, ako su sva tri neparna, pomnoži ih, za ostale vrijednosti izlaz izračunati po izrazu:a+2*b-c. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
230_15 Učitati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  X Generisanje broja  
  Teorijska priprema za generisanje broja >>  
231_1 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_2 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati one rezultate koji su trocifreni. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_3 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_4 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_5 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_5_1 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, ako je prvi veći od drugog, inače izračunati proizvod i količnik. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_5_2 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu manjih od 44. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_5_3 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu većih od 55. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_5_4 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu manjih od 35 i sumu većih od 65. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_5_5 Generisati 5 dvocifrenih brojeva. Naći sumu sa posljednjom cifrom 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_5_6 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu parnih. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_5_7 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći proizvod neparnih. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_5_8 Generisati 3 dvocifrena broja. Neparnim dodati 5, a od parnih oduzeti 2. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_5_9 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu parnih i sumu neparnih. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_6 Generisati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat Ispisati na ekran. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_7 Generisati 3 različita realna broja. Ispisati ih u rastućem redoslijedu na ekran. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_8 Generisati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat Ispisati na ekran. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_9 Generisati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i Ispisati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i Ispisati ga. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_10 Generisati 3 realna pozitivna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_11 Generisati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i Ispisati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_12 Generisati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_13 Generisati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_14 Generisati 2 različita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_15 Generisati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
231_16 Generisati četverocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te četiri cifre. Npr. 8064 ==> 8640. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
180 Generisati dvocifren broj. Ispisati sumu i proizvod cifara generisanog broja i koji je veći. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
181 Generisati dvocifren broj. Ispisati sumu i proizvod cifara generisanog broja i koji je veći. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
182 Generisati trocifren broj. Ispisati sumu i proizvod cifara generisanog broja i koji je veći. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
183 Generisati trocifren broj. Izdvojiti cifre. Između cifara postaviti znak moženja ili sabiranja i naći najveći rezultat. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
184 Generisati trocifren broj. Izdvojiti cifre. Između cifara postaviti znak moženja ili sabiranja i naći najmanji rezultat. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
185 Generisati četverocifreni broj. Izdvojiti cifre. Između cifara postaviti znak moženja ili sabiranja i naći najveći rezultat. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
186 Generisati četverocifreni broj. Izdvojiti cifre. Između cifara postaviti znak moženja ili sabiranja i naći najmanji rezultat. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  XI Tekstualni zadaci  
200 Napisati program za provjeru da li se od kvadratnog komada kartona može napraviti karta zadanih dimenzija. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
201 Napisati program za provjeru koliko se od kvadratnog komada kartona može napraviti karta zadanih dimenzija (jedno sjećenje stranice, ne sijeće se ostatak kartona). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
202 Napisati program za provjeru koliko se od kvadratnog komada kartona može napraviti karta zadanih dimenzija (sijeće se ostatak kartona). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
203 Napisati program za provjeru koliko se od pravougaonog komada kartona može napraviti karta zadanih dimenzija (jedno sjećenje stranice, ne sijeće se ostatak kartona). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
204 Napisati program za provjeru koliko se od pravougaonog komada kartona može napraviti karta zadanih dimenzija (sijeće se ostatak kartona). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
205 Milica se bavi čuvanjem djece. Za novu igru je odlučila da izreže karte od pravougaonog komada kartona. Svako dijete će dobiti isti broj karata, a preostale će biti džokor karte. Napisati program koji učitava dimenzije kartona, karata i broj djece, a ispisuje broj karata po djetetu, broj džoker karata i ukupan broj karata za obe verzije rezanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
206 Provjeriti koji od dva pravougaonika ima veću površinu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
207 Napisati program koji nepravilni razlomak a/b pretvara mješovit broj n * c / b. Pri ćemu su brojnik i nazivnik prirodni brojevi (a <= 1000). Sa jednim razmakom ispisati n c b u istoj liniji. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
208 Kojim od ponuđenih izraza treba zamijeniti varijablu x u zadanom nizu naredbi kako bi se ispisao rezultat 22?
a:=17; b:=5;
ako je (x =3) onda izlaz (a+b)
inače izlaz (a-b);
Odgovori: a) a+b; b)a-b; c) b-a; d) a*b e) a/b f) b/a g) a mod b h) b mod a i) a div b j) b div a
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index