7.3.. Napisati program za ispis dana u sedmici, prema slijedeŠoj tabeli:

Listing programa:

PROGRAM Dan_u_sedmici;
USES
 WinCrt;
VAR
 dan: 1..7;
BEGIN
 Writeln('Dan u sedmici ');
 Write('Redni broj dana u sedmici ');
 Readln(dan);
 CASE dan OF
  1 : Writeln('Ponedjeljak');
  2 : Writeln('Utorak');
  3 : Writeln('Srijeda');
  4 : Writeln('Cetvrtak');
  5 : Writeln('Petak');
  6 : Writeln('Subota');
  7 : Writeln('Nedjelja');
 END;
END.

Ispis na ekranu:

Index