7.3.. Napisati program za simulaciju rada kalkulatora, prema slijedećoj tabeli:

Opis rješenja: Program predviđa upisa 1. broja, operatora pa 2. broja. Izborom u **15 se izvodi odabir koja će se operacija izvesti, zavisno od operatora.

Tabela 7.14. Kalkulator

**

Listing programa

Ekran

Opis

1

PROGRAM KALKULATOR;

 

 

2

VAR

 

 

3

  a, b, c : REAL;                          

 

 

4

  op : CHAR;

 

 

5

BEGIN

 

 

6

  WRITELN('KALKULATOR');

KALKULATOR

Naslov

7

  WRITE('Prvi broj:'); 

Prvi broj:

1. broj

8

  READLN(a);

2

 

9

  WRITE('Operacija:'); 

Operacija

Operacija

10

  READLN(op);

*

 

11

  WRITE('Drugi broj:'); 

Drugi broj:

2. broj

12

  READLN(b);

4

 

13

  CASE op OF

 

Izbor

14

    '+' : c:=a+b;

 

Sabiranje

15

    '-' : c:=a-b;

 

Oduzimanje

16

    '*' : c:=a*b;

 

Množenje

17

    '/' : c:=a/b;

 

Dijeljenje

18

  END;

 

 

19

  WRITELN(a,op,b,'=',c);

2*4=8

Ispis

20

END.

 

Kraj programa

Listing programa:


PROGRAM p07311008;
USES 
 WinCRT;
VAR
 a, b, c : REAL;              
 op : CHAR;
BEGIN
 WRITELN('KALKULATOR');
 WRITE('Prvi broj:'); 
 READLN(a);
 WRITE('Operacija:'); 
 READLN(op);
 WRITE('Drugi broj:'); 
 READLN(b);
 CASE op OF
  '+' : c:=a+b;
  '-' : c:=a-b;
  '*' : c:=a*b;
  '/' : c:=a/b;
 END;
 WRITELN(a,op,b,'=',c);
END.

Ispis na ekranu:

Index