7.3.. Napisati program za ispis broja dana u mjesecu, prema slijedećoj tabeli:

N a p o m e n a: Prestupna godina

 • djeljiva sa 400
 • djeljiva sa 4 (godina djeljiva sa 100 a ako nije djeljiva sa 400 nije prestupna)
  ((god MOD 4 =0)AND(NOT god MOD 100 = 0))OR(god MOD 400 = 0)

Opis rješenja: Program sadrži samo dio intervala provjere prestupnosti godina. Potpuna provjera je na kraju zadatka.

Tabela 7.13. Program mjeseci

**

Listing programa

Ekran

Opis

1

PROGRAM MJESECI;

 

 

2

VAR

 

 

3

  mjesec : 1..12; {MJESECI}

 

 

4

  god : 1901..2099;

 

 

5

BEGIN

 

 

6

  WRITELN('* MJESECI *  ');

*Mjeseci*

Naslov

7

  WRITE('Redni broj mjeseca:');

Redni broj mjeseca:

Ulaz

8

  READLN(mjesec);

9

Mjesec

9

  CASE mjesec OF

 

Izbor 1-12

10

    1,3,5,7,8,10,12:WRITELN('31 DAN');

 

 

11

    2: BEGIN

 

 

12

        WRITE ('Godina ');

Godina

 

13

        READLN (god);

1997

Odluka

14

        IF god MOD 4 = 0 THEN

 

 

15

          WRITELN('Prestupna godina, 29dana')

 

 

16

        ELSE

 

 

17

          WRITELN('28 dana');

28 dana

 

18

       END;

 

 

19

    4,6,9,11:WRITELN('30 DANA ');

30 dana

 

20

  END;

 

 

21

END.

 

Kraj programa

Listing programa:


PROGRAM p07311009;
USES 
 WinCRT;
VAR
 mjesec : 1..12; {MJESECI}
 god : 1901..2099;
BEGIN
 WRITELN('* MJESECI * ');
 WRITE('Redni broj mjeseca:'); 
 READLN(mjesec);
 CASE mjesec OF
  1,3,5,7,8,10,12:WRITELN('31 DAN');
  2: BEGIN
    WRITE ('Godina '); 
    READLN (god);
    IF god MOD 4 = 0 THEN
     WRITELN('Prestupna godina, 29dana')
    ELSE
     WRITELN('28 dana');
    END;
  4,6,9,11:WRITELN('30 DANA ');
 END;
END.

Ispis na ekranu:

Index