7.3.. Napisati program za ispis broja dana u mjesecu, prema slijedećoj tabeli:

Kad je mjesec različit od februara (2) nije bitna godina i ispisuje se broj dana. Npr. 5 mjesec ispisuje 31 dan. Za drugi mjesec pita koja je godina npr. 2015 nije prestupna nije djeljiva ni sa 4. 1900 nije prestupna jer nije djeljiva sa 400 iako je djeljiva sa 100 i sa 4. 2000 je prestupna jer je djeljiva sa 400. 2012 je prestupna jer nije djeljiva sa 100 a djeljiva je sa 4.

Listing programa:


PROGRAM p07311010;
USES 
 WinCRT;
VAR
 mjesec : 1..12; {MJESECI}
 god : 1600..3000;
BEGIN
 WRITELN('* MJESECI * ');
 WRITE('Redni broj mjeseca:'); 
 READLN(mjesec);
 CASE mjesec OF
  1,3,5,7,8,10,12:WRITELN('31 DAN');
  2: BEGIN
    WRITE ('Godina '); 
    READLN (god);
    IF ((god MOD 4 =0)AND(god MOD 100 <> 0))OR(god MOD 400 = 0) THEN
     WRITELN('Prestupna godina, 29 dana')
    ELSE
     WRITELN('28 dana');
    END;
  4,6,9,11:WRITELN('30 DANA ');
 END;
END.

Ispis na ekranu:

Kad je mjesec različit od februara (2) nije bitna godina i ispisuje se broj dana. Npr. 5 mjesec ispisuje 31 dan.

1900 nije prestupna jer nije djeljiva sa 400 iako je djeljiva sa 100 i sa 4.

2015 nije prestupna nije djeljiva ni sa 4.

2000 je prestupna jer je djeljiva sa 400.

2012 je prestupna jer nije djeljiva sa 100 a djeljiva je sa 4.

Index