7.3.. Napisati program za ispis uspjeha a za ostale vrijednosti ispisati greska. Vidi slijedeću tabelu:

Opis rješenja: Ovaj primjer prikazuje i mogučnost ispisa greške za slučaj da se sa tasture upiše vrijednost različita od predviđenih CASE naredbom (ELSE).

Listing programa:


PROGRAM p07311011;
USES
 WinCrt;
VAR
 BR: INTEGER;
BEGIN
 READLN(BR);
 CASE BR OF
  0..50 : WRITELN('nije prosao');
  51..59 : WRITELN('prosao');
  60..79 : WRITELN('prosjek');
  80..100: WRITELN('super ');
 ELSE
  WRITELN('greska');
 END;
END.

Ispis na ekranu:

Index